Çevre Korunmasında Radyasyon Teknolojisi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) işbirliği ile Ankara’da 17-21 Ekim 2022 tarihleri arasında (ilk iki gün ulusal, son üç günü uluslararası olmak üzere) “Çevre Korunmasında Radyasyon Teknolojisi Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda radyasyon teknolojisiyle çevre alanında gerçekleştirilmiş ve potansiyel olarak kullanılabilecek alanlardaki uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik sayesinde çevre konusunun tüm paydaşları akademik ortamda uygulayıcılarla bir araya getirilerek radyasyon teknolojisinin ülkemizdeki kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalığın oluşturulması amaçlandı.

Temiz çevre tüm insanlığın gereksinim duyduğu ve medeniyetin göstergesi temel bir olgu. Dünya üzerinde sınırlı yaşam alanları ve içilebilir su kaynaklarının olması, elimizdeki kaynakların korunmasını veya yenilenmesini gerektiriyor. Endüstrileşmenin ve teknolojinin getirdiği kirlilik yine teknoloji ile çözülebilir. Hava, su ve toprak gibi temel yaşam kaynaklarımız üzerinde alacağımız önlemler bu kaynaklarımızın hem daha az ve verimli kullanılmasına hem de geri kazanılmasına imkân sağlayacak.

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi; özellikle atık suların ve baca gazlarının arıtılması, plastik atıkların geri dönüşümü, kimyasal ve biyolojik atıkların bertarafı gibi alanlarda yaşanan çevre kirliliğinin azalmasına, dolayısıyla da daha temiz bir dünyada yaşamamıza imkân verecek. Bu arıtma ve geri kazanım süreçlerinde enerji verimliliğinin sağlanması, katma değeri yüksek yan ürünlerin (organik gübre, polimer ham maddesi vb.) eldesi geliştirilen teknolojilerin kabulünü kolaylaştıracak ve aynı zamanda yeni kaynaklara ihtiyaç duyulmadan hammadde ya da ürün elde edilmesine olanak sağlayacak. Bu süreçte radyasyon teknolojisiyle de birçok soruna çözüm üretiliyor. Baca gazı, uçucu organik bileşikler (VOC), atık su ve hastane atık suları, arıtma tesisi çamurları, plastik atıklar gibi kirlilik kaynaklarının bertarafında önemli rol oynuyor.

Tüm bunların konuşulduğu tartışıldığı ve değerlendirildiği “Çevre Korunmasında Radyasyon Teknolojisi Çalıştayı” nı başarıyla gerçekleştirdik. 17-21 Ekim 2022 tarihleri arasında NÜKEN Ankara yerleşkesinde UAEA işbirliğiyle yüz yüze ve hibrit şekilde yapılan çalıştaya 27 ülkeden katılım sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve arıtma tesisi işleten/kuran özel firmalardan çalıştaya fiili olarak katılan 126 kişi ile birlikte 170 kişi de online katılım sağladı. Konusunda uzmanlardan oluşan kişilerce 25’i ilk iki gün olmak üzere toplam 46 adet sunum yapıldı.