TENMAK Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 66. Genel Konferansına Katılım Sağladı

Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Veysi Erkcan ÖZCAN ve UAEA Ulusal İrtibat Görevlimiz (NLO) Dr. Berna ÖZYARDIMCI Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen; 175 üye ülkenin katıldığı ve UAEA’nın en yüksek karar alma organı olan 66. Genel Konferansına katılım sağladılar.

Genel Konferans marjında UAEA’nın programı, bütçesi, Yönetim Kurulu ve Genel Direktör ile üye ülkeler tarafından sunulan konular karara bağlanmış, üye ülkeler tarafından ulusal beyanların sunulmuştur. Ülkemizin Ulusal Beyanı Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Alparslan BAYRAKTAR tarafından sunulmuştur.

Üye ülkelerin üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen konferans açılışında Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sayın Levent ELER ile birlikte ülkemizi temsil etmiştir.

Ülkemizi gururlandıran bir gelişme olarak Türkiye UAEA’nın politikalarını belirleyen ve en önemli yapısı olan Yönetim Kuruluna 66. Genel Konferans’ta Brezilya, Bulgaristan, Kosta Rica, Danimarka, Kenya, Namibya, Katar, Suudi Arabistan, Singapur ve Uruguay ile birlikte 2022-2023 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Heyetimiz 66. Genel Konferans süresince ikili görüşmeler ile UAEA Teknik Bölümleri ve Üye Ülkeler tarafından düzenlenen yan etkinliklere katılım sağlamıştır.

UAEA 66. Genel Konferans marjında heyetimiz;

Türk Cumhuriyetleri ile nükleer enerjinin barışçıl uygulama alanlarında işbirliğini geliştirmek, Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı’nın yeniden hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya gelmişlerdir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan delegasyonları davet edilmiştir.

Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sayın Levent ELER ve Kurum Başkanımız başkanlığındaki heyetimiz Pakistan Büyükelçisi Aftab Khokher başkanlığındaki Pakistan Heyeti ve Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu (PAEC) üst düzey yetkilileri ile nükleer tekniklerin uygulanması ve radyasyon uygulamaları alanlarında UAEA nezdinde araştırma ve geliştirme olanaklarının arttırılması, insan kaynakları geliştirme ve arttırma konularında işbirliğine gidilmesi hususlarında samimi bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

INVAP Nükleer Bölümü Başkan Yardımcısı Tulio Calderon başkanlığındaki Arjantin Heyeti ile INVAP’ın mevcut kapasitesi ve atılımları hakkında bilgi edinilmiş, olası işbirliği potansiyelleri görüşülmüştür.

UAEA Nükleer Altyapı Geliştirme Bölümü ile katılım sağlayan Bakanlığımızın diğer ilgili Kurumlarının heyetleri ile birlikte Türkiye’nin nükleer programının mevcut durumu değerlendirilmiştir.

UAEA Bilgi Yönetimi Bölümü’nden katılım sağlayan heyet ile UAEA tarafında yılda birkaç kez düzenlenen ve katılımcılara nükleer bilim ve teknoloji organizasyonlarında nükleer bilgi yönetimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda özel eğitim ve öğretim sağlayan bir kurs olan Nükleer Bilgi Yönetimi Okulu’na ülkemizin ev sahipliği yapma olanakları değerlendirilmiştir.

UAEA Teknik İşbirliği Avrupa Bölgesi ile Direktörü Sayın Eve-Külli Kalla, Bölüm Başkanı ve Ülke Program Yöneticimiz Sayın Jing Zhang ile UAEA Ulusal projelerimizin teknik yöneticileri ve TENMAK Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye’nin bölgemizde başarılı ve aktif rolü için Kurumumuza teşekkür edilerek mevcut programımız ve ulusal projelerimizin değerlendirildiği sıcak ve samimi bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Heyetimiz ile JINR- Nükleer Araştırma Ortak Enstitüsü (Joint Institute for Nuclear Research) yetkililerinin katıldığı görüşmede JINR Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Marina Tumanova, Rusya Bilimler Akademisi’nden Prof. Boris Sharkov ve Neutron Fizik Bölümü Genel Direktörü ve Bilim Heyeti Genel Sekreteri Otilla Ana Culicov heyetimize JINR’nin faaliyetleri, üye ülkeler ve kapasiteleri hakkında bilgi vermiş, heyetimiz de NÜKEN’de yürütülen faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmıştır. Karşılıklı bilgi alışverişinin ardından olası işbirliği imkanları görüşülmüş, Kurumumuzdan bir heyeti JINR’yi incelemek üzere Dubna’ya davet etmişlerdir.

Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirlikleri Genel Müdürlüğünden İklim Değişikliği ve Sürdürebilir Enerji ile Nükleer Güvenlik alanlarının Program Yöneticisi Ynte Stockmann Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı ile görüşmek istemiş ve Kurumumuzun yeni AB projelerine nükleer alanlarda çeşitli konularda NÜKEN’in ve Radyoaktif Atık Yönetimi Koordinatörlüğümüzün katılım sağlaması için davette bulunmuştur.